ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

 

(Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási és Szolgáltatási Feltételeinket)

 

1. Szerződő felek

Jelen szerződés a Plus Additional Hair s.r.l. (cégjegyzékszám.: J40/4494/10.04.2015, közösségi adószám: RO36049684, képviselők: Buta Gabriel-Florian és Marin Emil ügyvezetők) Románia, 020455 Bucuresti, Strada Icoanei 97/B szám alatti székhelyű társaság, mint eladó/webáruház üzemeltetője és a webáruház vevője, mint vevő között jön létre az alábbi feltételekkel.  

 

Eladó egyéb adatai:

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus ügyfélszolgálat: info@hair-plus.hu

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétköznap: 9-16 óráig

Kapcsolattartó: Buta Gabriel-Florian

Termékkínálat: hajkozmetikai termék

 

Fogalmak:

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1. pontban meghatározott jogi személy

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt     

Viszonteladó: az eladótól havonta, egy megrendelés keretében legalább öt terméket megvásárol.

Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő együttesen 

Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Áru: a webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék

Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja

Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása 

Szállító: az Eladóval szerződött futár szolgálat, vagy postai szállító

Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg

Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 


A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésedre állunk! 

 

2. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a webáruházban szereplő egyes hajkozmetikai termékek vonatkozásában kötendő – online üzletünkben - egyes adásvételi szerződések. 


A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk. 


A webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart. 

 

3. A szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azok távollévők között megkötött szerződésnek minősülnek.  A webáruházban történő megrendelés elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozatnak minősül, mely akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.


A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. 


A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. 

A böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció. 

A  vevő köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A termék/termékek megrendelését követően az eladó a rendelést 48 órán belül visszaigazolja. A szerződés a felek között a visszaigazolással létrejön. Az eladó értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek termékrendeléssel a vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak.

A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az előírt fizetési határidőben és feltételekkel kifizeti.

A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén az eladót nem terheli felelősség az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája; az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése; bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása; a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése; a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

A www.hair-plus.hu az Ön által megadott információkat a vonatkozó adatvédelmi törvény betartásával, kizárólag írásbeli információ küldéséhez, a rendelési folyamat megkönnyítéséhez, valamint probléma esetén a kapcsolatfelvételhez használja. 

 

4. Áru kiválasztása, vásárlás menete

A termékekről a weboldalunkon törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru(k) kiválasztása a Vásárlás menüpont alatt érhető el, az elérhető színek képei alatt lévő Kosárba gombra kattintva, majd a fejlécben található Kosár megnyitása után adhatja le megrendelését bejelentkezést, vagy új vásárló esetén regisztrációt követően.

A megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek még lehetősége van arra, hogy a megrendelését (színek, darabszám) módosítsa, ha visszalép a Kosár tartalmára. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.


Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, mely adatokat a Vevő vásárlás, illetve termék megrendelése esetén köteles szolgáltatni az Eladó részére.


Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a megadott szállítási- és számlázási adatok alatt az Összesítő oldalon található Megrendelem gombra kattintva azt véglegesíti.

A Vevő az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján az Eladó visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig tart. 

Külföldi viszonteladói megrendelés esetén a megrendelést a megbízónak az info@hair-plus.hu oldalán kell leadni.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9 és 16 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 

Megrendelésedről rendszerünk automatikus e-mail visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelése minden paraméterét.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések  visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Minimális rendelési érték: 10 490 Ft.

 

5. Fizetési feltételek

A Weboldalon történő megrendelés esetén a vevő az alábbi fizetési módot választhatja.


Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára a GLS futárszolgálattal történő szállítást követő átvétel időpontjában a kézbesítőnek készpénzben, vagy bankkártyával fizetendő.

 

6. Szállítási feltételek

A megrendelt áru szállítása futárszolgálattal történik, amennyiben a termék raktáron van legfeljebb 10 munkanapon belül és a megrendelésben megadott (szállítási) címre történik. Az áru átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy a szállító megkísérli a vevővel felvenni a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából. További egyszeri, egyeztetett időpontban történő kézbesítés sikertelensége esetén a felek közötti szerződés hatályát veszti.

  

Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolni.

A kárveszély az átadással száll át a Vevőre.

Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán pontosan feltüntetésre kerül.


A Vevőnek a szállítási díjat az áru árával együtt kell megfizetnie.

A kiszállítást alapesetben 10 munkanapon belül vállaljuk.

Amennyiben a megrendelt áru raktáron van, abban az esetben 2-4 munkanapon belül postázzuk, így a termék várhatóan 4-6 munkanapon belül megérkezik a vevőhöz.

Ha a megrendelt termék éppen nincsen raktáron, akkor annak a beszerzési folyamata néhány napot vagy hetet is igénybevehet, így a házhozszállítás ideje is növekedhet. Amennyiben erre kell számítania, akkor erről értesíteni fogjuk az Ön által megadott e-mail címen.

A vevő jogosult az árut az eladó költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, ha a termék hibás, sérült, vagy nem a megrendelt terméket kapta meg. 

A teljesítés helye: Románia, 020455 Bucuresti, Strada Icoanei 97/B.

A viszonteladói megrendelés esetén a szállítási költségek akként alakulnak, hogy 3-4 darab termék megrendelése esetén a szállítási költség a vevőt, 5 darab vagy annál több termék megrendelése esetén pedig az eladót terheli.

 

7. A termékek ára

A termékek értékesítése a hatályos árlista alapján történik, mely a weboldalon a Vásárlás menüpontban elérhető el és tekinthető meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, a szállítás díját és külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A szerződéses ár a megrendelés visszaigazolásában szereplő, illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. Az eladó az árváltoztatás jogát fenntartja.

 

8. Elállás

A weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014.(II. 26.) Kormányrendelet alapján és az elállási/felmondási tájékoztatónkban (az 1. sz. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az elállás joga. A vevő ezt a jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha az eladó az internetes honlapján biztosítja a vevő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, az eladó a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a vevőt a lent meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

- a terméknek,

- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fent részletezettek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a vevő jogszerűen eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az eladó mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az eladó a vevőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján az eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Vevő köteles számunkra a terméket és a vásárlást igazoló számlát, az utánvételi vagy csomagküldő bizonylat másolatát, továbbá a pénz visszaküldéséhez szükséges adatokat (pl. bankszámlaszám) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 15 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 15 napos határidő letelte előtt elküldi.Számlaszám hiánya esetén a pénzt postai utalvánnyal a számlán megadott névre és címre küldjük vissza.
A visszajáró pénzösszeg nem tartalmazza a posta- és csomagolási költséget, csak a termék árát.
Kérjük, az árut ajánlott küldeményként szolgáltassa vissza. Az utánvéttel visszaküldött árut nincs módunkban átvenni. A visszaküldött áru átvételétől számított 10 napon belül biztosítjuk a teljes vételár visszafizetését (postai és csomagolási költség nélkül). Az árut a következő címre küldje vissza:

Románia, 020455 Bucuresti, Strada Icoanei 97/B

A visszaszállítás során eltűnt áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli.

Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Eladó ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt áru helyett más árura történő szerződésmódosítás céljából, vagy amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.

Vonatkozó jogszabályok: Kivonat a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletből
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

9. Szerződés módosítása

Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.


Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.


Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.

 

10. Panaszkezelés


Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Eladó részére e-mail, fax vagy postai levél útján bejelentheti:

E-mail cím:     info@hair-plus.hu    (weboldallal, termékkel kapcsolatos kérdések)

Postai cím: Románia, 020455 Bucuresti, Strada Icoanei 97/B

 

11. Adatkezelés

Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat.

Ezekre tekintettel a webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az eladó a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

A vevő az esetleges regisztráció, valamint termékmegrendelő jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) az eladó a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében legkésőbb addig, amíg vevő a törlést nem kéri, felhasználja és kezelje, illetőleg azokat az eladó a nyilvántartásaiban tárolja. 

A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy az eladó a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. 

A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának az eladóhoz történő eljuttatásával.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A vevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

A személyes adatot az  adatkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek az adatkezelési jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az adatkezelő  adatai, elérhetőségei:

  1. Cégnév: Plus Additional Hair s.r.l.
  2. Székhely: 020455 Bucuresti, Strada Icoanei 97/B
  3. Ügyvezető: Buta Gabriel-Florian és Marin Emil
  4. Közösségi adószám: RO36049684
  5. E-mail cím: info@hair-plus.hu

 

Adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben a helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Az Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli, amelyeket a vásárlás során a Vevő a szerződés teljesítés érdekében megad, illetve amelyeket a hírlevélre történő feliratkozáskor adnak meg a részére.

A webáruház fenntartja a jelen Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért ajánlja, hogy időnként újra látogasson el a nyilatkozatot tartalmazó weboldalra.


A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje az irányadó.

 

12. Felelősség kizárása

A honlap tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. Bár az Üzemeltető  mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, nem vállal felelősséget a honlap tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért, továbbá nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos, zavartalan és hibamentes lesz. Üzemeltető továbbá kifejezetten kizárja a felelősséget a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, a honlap használata vagy letöltés során bekövetkezett káreseményekért. Ide vonatkoznak az Üzemeltetőn kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibák és ezek következményei is.

Az Üzemeltető továbbá semmiféle, Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre.

 

13. Záró rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek egyes részeinek érvénytelensége (részleges érvénytelenség, az egész Általános Szerződési Feltétel érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

A vevő az esetleges regisztrációt követően, illetve regisztráció hiányában is bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani, ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor hatáskörtől függően kikötik aKeszthelyi Járásbíróságkizárólagos illetékességét. 

Az eladórendelkezésére áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex.

     

A vevő a panaszával jogosult a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület,
9021 Győr, Szent István út 10/A sz. alatti székhelyű társasághoz (telefonszáma: (96) 520 217; fax száma: (96) 520 218, e-mail címe: bekeltetotestulet@gymskik.hu) fordulni.

 

A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a 3. sz. mellékletben áll a vevők rendelkezésére.

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu) honlapján érhetőek el.

 

Románia, Bukarest, 2021. november 20.